tel. 91 462 36 90
kom. 722 22 20 46
e-mail: zthkonca@onet.eu

Obsługujemy

Wśród naszych klientów znajdują sie między innymi:

 • Szpitale;
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze;
 • sanatoria;
 • hospicjum stacjonarne;
 • osoby których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu;
 • Przychodnie;
 • ośrodki zdrowia;
 • poradnie;
 • ambulatoria;
 • pogotowie ratunkowe;
 • medyczne laboratoria diagnostyczne;
 • pracownie protetyki stomatologicznej i ortodoncji;
 • zakłady rehabilitacji leczniczej;
 • ambulatoria oraz ambulatoria z izbą chorych jednostek wojskowych, Policji, Straży Granicznej, oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • wojskowe ośrodki medycyny prewencyjnej;
 • jednostki organizacyji publicznej służby krwi;
 • Indywidualne Praktyki Lekarskie i Weterynaryjne.
© 2014-2016 ZT-H KONCA